Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > FAQ


Veelgestelde vragen aan de sociale dienst


Ik wil een opname in het Woon- en Zorghotel bekomen. Moet ik rekening houden met wachtlijsten?

U moet inderdaad rekening houden met wachtlijsten. Zonder een inschrijving op de wachtlijst kunnen we niet overgaan naar een opname. 

 

Hoe groot zijn de wachtlijsten en hoelang duurt het vooraleer ik opgenomen kan worden?

Wij kunnen moeilijk bepalen in tijdsduur van weken of maanden hoelang u zal moeten afwachten op een voorstel tot opname. Wij houden rekening met de datum van inschrijving, met de kamerkeuzes die bij inschrijving werden gemaakt en met het zorgprofiel van de persoon die aanmerking komt. Wanneer er een kamer vrijkomt consulteren wij steeds onze wachtlijsten. In overleg met de hoofdverpleegkundige wordt er een voorstel voor opname geformuleerd naar de persoon die eerste op de wachtlijst staat met een passend zorgprofiel.  

 

Hoe kan ik een inschrijving op de wachtlijst van het Woon– en Zorghotel H. Hart bekomen?

U maakt een afspraak met een medewerker van de sociale dienst:

 

  • Annemieke Lambrecht                056/321.063
  • Els Marichal                               056/321.055

 

Tijdens een intakegesprek zullen alle voorwaarden en de werking uitgebreid besproken worden. De verschillende initiatieven die het Heilig Hart aanbiedt worden toegelicht en indien nodig wordt u doorverwezen naar andere diensten intern of extern. Het is voor ons steeds van belang om tijdens een gesprek een duidelijk beeld te krijgen van de precieze zorgvraag om dan in aansluiting daarop een zo goed als mogelijk aanbod te kunnen formuleren. Een intakegesprek wordt steeds afgerond met een rondgang en bezoek aan een unit en aan de verschillende kamertypes. 

 

Ik sta op de wachtlijst ingeschreven en ik kreeg een aanbod in een andere instelling om opgenomen te worden.
Gezien de nood aan verzorging en begeleiding hoog is zou ik dat voorstel toch meenemen. Kan ik mijn plaats op de wachtlijst behouden?

Wij vragen steeds om even te melden wanneer er een vaste opname in een andere instelling plaatsvindt. Wanneer het de wens is om in de toekomst alsnog in Woon- en Zorghotel H. Hart te kunnen verblijven, dan wordt de plaats op de wachtlijst gewoon behouden. Enkel indien men beslist om geen aanbod vanuit Woon- en Zorg H. Hart meer mee te nemen, zullen wij overgaan tot schrapping op de wachtlijst. 

 

Wanneer wij een opname weigeren omdat het nog te vroeg is, worden wij dan van de wachtlijst geschrapt?

Neen. Men wordt enkel van de wachtlijst geschrapt wanneer wij de melding krijgen dat er geen vraag naar opname meer is. De melding die wij op dat moment krijgen wordt steeds bij de contactpersoon die de inschrijving deed gecheckt. In overleg met de contactpersoon wordt soms beslist (bijvoorbeeld wanneer men tweemaal een aanbod voor opname weigert) om de inschrijving op de actieve wachtlijst (daar waar alle actieve vragen naar opname bijgehouden worden) over te zetten naar de passieve wachtlijst. Op deze laatste worden alle aanvragen genoteerd die op het moment van inschrijving nog geen dringende vraag naar opname zijn.  

 

Is er een verschil tussen wonen op een serviceflat of wonen in het Woon- en Zorghotel?

Een serviceflat is een individuele woongelegenheid waar valide 60-plussers zelfstandig functioneren, al dan niet bijgestaan door thuiszorgondersteunende diensten. In een Woon- en Zorghotel staat de zorgvraag centraal; het is een collectieve woongelegenheid voor senioren met een zorgproblematiek die zich kan situeren zowel op fysisch vlak als op vlak van dementie. 

 

Wordt er voor serviceflats ook gewerkt met een wachtlijst?

Ook hier werken wij met wachtlijsten gezien de grote vraag. 

 

Hoe kan ik mij laten inschrijven op de wachtlijst voor de serviceflats?

U maakt een afspraak met de sociale dienst die u uitnodigt voor een eerste gesprek en een rondleiding. Tijdens dit eerste gesprek kan er eveneens doorverwezen worden naar andere woonvormen of intermediaire oplossingen, bvb. een draagbaar alarm, thuisverpleging, dienstencheques,… om de wachttijd te helpen overbruggen. U kan contact opnemen met de sociale dienst, tel. 056 321 000. 

 

Ik woon in een serviceflat maar de zorgen worden te zwaar, wat dan?

Wanneer u bewoner bent van de serviceflats Groote Broel, krijgt u voorrang voor opname in het Woon- en Zorghotel H. Hart. Wij zullen ook steeds samen met u of uw familie proberen om passende thuiszorg-ondersteunende diensten aan te bieden. 

 

Eigenlijk kan ik alles nog zelfstandig en trek ik nog goed mijn plan thuis, maar ik ben alleen en zou graag meer sociaal contact hebben. Kan ik om mijn gevoel van eenzaamheid wat kwijt te raken komen wonen in het Woon- en Zorghotel?

Het Woon- en Zorghotel biedt woonst en verzorging aan zorgbehoevende senioren. Om sociale contacten op te bouwen kunnen wij u eventueel doorverwijzen naar meer passende oplossingen, bvb. een dienstencentrum of dagcentrum. 

 

Wat houdt de formule kortverblijf in?

Kortverblijf is een thuiszorg-ondersteunende oplossing om de mantelverzorgers te ontlasten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de mantelverzorgers op reis gaan of gedurende een korte periode verhinderd zijn de zorg op zich te nemen. Kortverblijf kan ook als een herstelverblijf ingelast worden na een ziekenhuisopname vooraleer u terug voldoende gerevalideerd naar huis kunt. Kortverblijf wil zeggen met een maximum van 2 maanden aaneensluitend of 3 maanden op jaarbasis. De meeste mutualiteiten geven dan ook een financiële tegemoetkoming voor deze zorgformule. Deze wordt per kalenderjaar herbekeken. 

 

Kan ik een kortverblijf inlassen in afwachting van een vaste opname?

Kortverblijf in afwachting van een vaste opname in het Woon- en Zorghotel, is niet de doelstelling van de formule kortverblijf. 

 

Moet ik reserveren om een kortverblijf te plannen?

Ook voor kortverblijf is er een grote vraag. Bepaalde periodes in het jaar worden drukker bevraagd dan andere. Daarom werken wij op basis van een reserveringsschema om de planning van kortverblijf vlot en correct te laten verlopen. Door het beperkt aantal kamers en omdat wij steeds rekening moeten houden met het zorgprofiel van de gebruiker is het niet altijd evident om onmiddellijk een toezegging te kunnen geven. Weliswaar proberen wij steeds en zeker ook in noodsituaties, om een passende oplossing aan te bieden. 

 

Ik wil een kortverblijf reserveren, waar moet ik terecht voor inlichtingen?

Voor een kortverblijf maakt u een afspraak met een medewerker van sociale dienst:

 

  • Annemieke Lambrecht              056/321.063
  • Els Marichal                             056/321.055

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200