Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > PROJECTEN


PROJECTEN


De Zorggroep H. Hart participeert aan diverse (Europese) projecten. 

Meer informatie en details over deze projecten kan u hieronder terugvinden. 

EMPOWERCARE  


Het EMPOWERCARE project is een technologisch en sociaal innovatieproject dat 2,5 jaar duurt.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van veerkrachtige gemeenschappen en het verminderen van individuele kwetsbaarheid en eenzaamheid. Om dit te bereiken werken dertien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland samen aan de ontwikkeling van een integrale benadering van zorg en ondersteuning van personen 65+ en 50+ met minstens één chronische aandoening.

Het project speelt hiermee in op de actuele kwesties in de zorg voor oudere personen zoals zelfbeschikking en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen. Zorggroep H. Hart is één van de projectpartners en bevestigt hiermee haar rol als innovator. 

 

CASCADE  


Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan gedurende vier jaar de handen in elkaar om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen, vertrekkende vanuit de ervaren noden van de mensen met dementie en hun mantelzorger.

 

EFRO 


Via het project "Cocreatie en design thinking in de zorg" gaan de partners Designregio Kortrijk, het Woon- en Zorghotel H. Hart en VOKA West-Vlaanderen, samen met alle betrokkenen op zoek naar innovatieve oplossingen om het volledige proces van menukeuze- en menusamenstelling in de keuken naar menukeuze door de bewoners en de uiteindelijke maaltijdbedeling te vereenvoudigen, en meer bewonersgericht, gebruiksvriendelijker én efficiënter te maken.  
 T4ME2

Een van de dingen die mindervaliden en ouderen tegenhoudt om op pad te gaan is toiletbezoek. Er zijn te weinig toegankelijke toiletten en of ze schoon zijn is ook nog de vraag. Het Europese project Toilet For Me wil dit veranderen en werkt daarom aan een toilet dat voldoet aan de wensen van mindervaliden en ouderen met beperkingen. Zodat toiletbezoek geen belemmering is om op pad te gaan.

 
 CROSSCARE 2.0 CrossCare 2.0, steunt het REABLE4ALL project
 
Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (prodcut, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.
 
Het REABLE4ALL-project werd goedgekeurd door het CrossCare 2.0 consortium en wil niet-professionals betrekken bij het aanmoedigen van mensen met een verhoogd valrisico om meer te bewegen. Het project is een opvolger van het DigiRehab-project.
 


 

Meer info:  EFRO - CASCADE - EMPOWERCARE - T4ME2 - CROSSCARE 2.0 -

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200