Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > PROJECTEN > EMPOWERCARE


PROJECT EMPOWERCARE 


Het EMPOWERCARE project is een technologisch en sociaal innovatieproject dat 2,5 jaar duurt (start 01/01/2020). Het doel van dit project is het ontwikkelen van veerkrachtige gemeenschappen en het verminderen van individuele kwetsbaarheid en eenzaamheid. Om dit te bereiken werken dertien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland samen aan de ontwikkeling van een integrale benadering van zorg en ondersteuning van personen 65+ en 50+ met minstens één chronische aandoening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van op onderzoek gebaseerde oplossingen en technologie die in het 2 Zeeëngebied bestaan.

Het project speelt hiermee in op de actuele kwesties in de zorg voor oudere personen zoals zelfbeschikking en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen. De oudere personen staan op de voorgrond van de verbeterde technologie en betere zorg. Hun behoeften en beleving zijn het vertrekpunt van de ontwikkelingsprocessen in het EMPOWERCARE project. Vanaf het begin worden oudere personen en hun directe omgeving betrokken in cocreatieve processen om zo tot persoonsgerichte zorg te komen. Dat is zorg die datgene wat er écht toe doet voor individuen en gemeenschappen realiseert. 


Zorggroep H. Hart is één van de projectpartners en bevestigt hiermee haar rol als innovator. Door mee te bouwen aan deze nieuwe aanpak en te leren van en met alle projectpartners, optimaliseert Zorggroep H.Hart haar persoonsgerichte dienstverlening. Het personeel wordt daarbij gecoacht door middel van vormingen en krijgt ondersteunend materiaal ter beschikking. Nieuwe technologieën worden ingezet zodat bewoners en cliënten langer zelfstandig kunnen leven en wonen. Via een test- en ervaringslab in Budalys worden ondersteunende hulpmiddelen en innovatieve oplossingen ontsloten voor een breder publiek.  

Het EMPOWERCARE project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project werd goedgekeurd voor een totaal van 7,2 miljoen euro, waarvan 4,3 miljoen Europese middelen zijn en 2,9 miljoen door de projectpartners zelf wordt geïnvesteerd. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verzoend worden.

De projectpartners zijn:

 • The Health and Europe Centre (UK) – Lead partner
 • Zorggroep H. Hart (BE)
 • Kent County Council (UK) 
 • Solidarity University (NL)
 • Conseil Départemental du Nord (FR)
 • Provincie Antwerpen (BE)
 • University of Brighton (UK)
 • Canterbury Christ Church University (UK) 
 • VZW Wieltjesgracht (BE)
 • Familiehulp VZW (BE)
 • BOONE N.V. (BE)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) (NL)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) (BE)


Observer partner van het project is het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. 

Once upon a time... 

Er was eens Woon- en Zorghotel H. Hart die participeerde als actieve partner in het technologisch en sociaal innovatieproject EMPOWERCARE. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een veerkrachtige gemeenschap en het verminderen van individuele kwetsbaarheid en eenzaamheid bij ouderen. Binnen onze pilot wordt ingezet op verschillende actoren om dat doel te kunnen bereiken. Eén van deze actoren is het organiseren van multidisciplinaire overlegmomenten in combinatie met het inzetten van technologische en mechanische hulpmiddelen om de zelfredzaamheid en inspraak van ouderen binnen hun eigen zorg te verhogen.

 

Every day... 

Dagelijks worden ouderen opgenomen in het woonzorgcentrum. Dit voor een tijdelijk of een definitief verblijf. Het opnameproces start bij een medewerker van de sociale dienst. Nadien wordt een elektronisch cliëntendossier opgemaakt en worden de betrokken zorgdisciplines op de hoogte gebracht van de opname. Iedere discipline (ergotherapeut, kinesitherapeut, verpleegkundige, zorgkundige, sociale dienst, psycholoog, coördinator) voert vanuit zijn eigen expertise de nodige interventies uit.


But, one day... 

Maar op een dag leerde Zorggroep H. Hart via EMPOWERCARE de methodieken Esther philosophy, zorgzame dorpen, … kennen. Deze methodieken inspireerden ons om de zorg anders te organiseren. Via EMPOWERCARE kregen we de kans om te voldoen aan de noden en wensen van onze zorgvragers, de zorgmedewerkers en de vrijwilligers. Nu kunnen we tegemoet komen aan de verschillende hiaten die naar boven komen binnen de zorg van 65-plussers met een chronische zorgnood.
Om deze hiaten goed in beeld te brengen, hebben wij dankzij EMPOWERCARE en in samenwerking met een student Netwerkeconomie, een Inter onderzoek kunnen uitvoeren. Deze resultaten lagen aan de basis van de opstart van onze pilot.


Because of that... 

Hierdoor hebben wij de pilot oriëntatie tot zelfredzaamheid kunnen opzetten. Gedurende deze pilot kreeg ons zorgpersoneel enerzijds een onderdompeling in hoe het voelt om een oudere te zijn en anderzijds maakten ze kennis met hoe technologische en mechanische hulpmiddelen ouderen kunnen ondersteunen. Ook vrijwilligers, studenten, bewoners en hun netwerk maakten kennis met deze methodieken via een skills lab. Dit lab heeft een huiselijke en gezellige sfeer. Daarnaast werd de methodiek van het multidisciplinair overleg diepgaander uitgerold.


And, ever since then... 

Sinds de implementatie van EMPOWERCARE zien we dat via de toepassing van deze multidisciplinaire overlegstructuur en de sensibiliseringstraining, de totaalzorg rond de zorgvrager anders georganiseerd wordt. De zorgvrager is nu meer betrokken in zijn zorgpad waardoor ook zijn zelfwaarde en zelfredzaamheidsgevoel stijgt. Het zorgpersoneel organiseert de zorg efficiënter. Dit resultaat konden wij vaststellen na het uitvoeren van focusgroepen met de pilot groep. Onze doelstelling om de zorgvrager en het netwerk te empoweren is bereikt.


The end? 

Het project loopt ten einde, maar onze pilot blijft verder leven. De sensibiliseringstraining die gegeven werd aan het zorgpersoneel wordt nu ook naar de drie zorgcampussen van Zorggroep H. Hart uitgebreid. Het skills lab blijft in gebruik en de hulpmiddelenkoffer wordt aangevuld met bijkomende innovatieve hulpmiddelen


 1. Final Outputs Design Strategy
 2. Final Outputs Strategy and Blueprint
 3. Final Outputs Design_Technology Blueprint
 4. Final Outputs Design_Evaluation


Voor meer info over het project: www.interreg2seas.eu/nl/EMPOWERCARE
Volg het project op Twitter: @2EMPOWERCARE

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200