Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > PROJECTEN > EMPOWERCARE


PROJECT EMPOWERCARE 


Het EMPOWERCARE project is een technologisch en sociaal innovatieproject dat 2,5 jaar duurt (start 01/01/2020). Het doel van dit project is het ontwikkelen van veerkrachtige gemeenschappen en het verminderen van individuele kwetsbaarheid en eenzaamheid. Om dit te bereiken werken dertien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland samen aan de ontwikkeling van een integrale benadering van zorg en ondersteuning van personen 65+ en 50+ met minstens één chronische aandoening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van op onderzoek gebaseerde oplossingen en technologie die in het 2 Zeeëngebied bestaan.

Het project speelt hiermee in op de actuele kwesties in de zorg voor oudere personen zoals zelfbeschikking en de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te leven en te wonen. De oudere personen staan op de voorgrond van de verbeterde technologie en betere zorg. Hun behoeften en beleving zijn het vertrekpunt van de ontwikkelingsprocessen in het EMPOWERCARE project. Vanaf het begin worden oudere personen en hun directe omgeving betrokken in cocreatieve processen om zo tot persoonsgerichte zorg te komen. Dat is zorg die datgene wat er écht toe doet voor individuen en gemeenschappen realiseert. 


Zorggroep H. Hart is één van de projectpartners en bevestigt hiermee haar rol als innovator. Door mee te bouwen aan deze nieuwe aanpak en te leren van en met alle projectpartners, optimaliseert Zorggroep H.Hart haar persoonsgerichte dienstverlening. Het personeel wordt daarbij gecoacht door middel van vormingen en krijgt ondersteunend materiaal ter beschikking. Nieuwe technologieën worden ingezet zodat bewoners en cliënten langer zelfstandig kunnen leven en wonen. Via een test- en ervaringslab in Budalys worden ondersteunende hulpmiddelen en innovatieve oplossingen ontsloten voor een breder publiek.  

Het EMPOWERCARE project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project werd goedgekeurd voor een totaal van 7,2 miljoen euro, waarvan 4,3 miljoen Europese middelen zijn en 2,9 miljoen door de projectpartners zelf wordt geïnvesteerd. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verzoend worden.

De projectpartners zijn:

 • The Health and Europe Centre (UK) – Lead partner
 • Zorggroep H. Hart (BE)
 • Kent County Council (UK) 
 • Solidarity University (NL)
 • Conseil Départemental du Nord (FR)
 • Provincie Antwerpen (BE)
 • University of Brighton (UK)
 • Canterbury Christ Church University (UK) 
 • VZW Wieltjesgracht (BE)
 • Familiehulp VZW (BE)
 • BOONE N.V. (BE)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) (NL)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) (BE)


Observer partner van het project is het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. 

Voor meer info over het project: www.interreg2seas.eu/nl/EMPOWERCARE
Volg het project op Twitter: @2EMPOWERCARE

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200