Terug naar startpagina Terug naar startpagina     Algemene info H.Hart     Werken bij ons     Contact     Facebook
ZORGGROEP H.HART > ALGEMENE INFO > NIEUWS > Project Cascade > Persbericht - EU project innoveertPERSBERICHT

Gloednieuw EU-project innoveert de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
CASCADE – Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe

 


Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan gedurende vier jaar de handen in elkaar om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen, vertrekkende vanuit de ervaren noden van mensen met dementie en hun mantelzorger. Het project kreeg de naam CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe).

Binnen dit project wordt een innoverend persoonsgericht zorgmodel ontwikkeld op basis van ervaringen uit vier partnerregio’s. In twee Vlaamse voorzieningen wordt dit zorgmodel voor mensen met dementie uitgetest en geëvalueerd. Er wordt ook gebouwd aan een ‘Centre of Excellence’, een grensoverschrijdend lerend netwerk dat ter beschikking staat van de vier partnerregio’s. Het is de bedoeling om met het initiatief 11,6 miljoen euro aan zorgkosten te besparen, vooral door onnodige zorg te vermijden, zoals het verminderen van langdurige ziekenhuisopnames van mensen met dementie.

Het CASCADE-project wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De projectpartners investeren zelf 3,7 miljoen eigen middelen. Het project past in één van de drie doelstellingen van de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, rond langdurige zorg waarbij de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid ervan en de verhoging van de zorgkwaliteit met elkaar verzoend worden.

Vermaatschappelijking van de zorg in de praktijk brengen

"Het project past perfect in de doelstellingen van de verschillende overheden om het langer thuis wonen met dementie mogelijk te maken”, zegt Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, één van de partners in het project. "In de opmaak van het projectdossier en tijdens de vele gesprekken met de partners merkten we bij hen een bijzonder goede wil om de klik te maken van een medisch model naar een eerder sociaal model met aandacht voor kwaliteit van leven, wonen en zorg. Ook aan de relatie van de voorziening met de lokale gemeenschap wordt gewerkt: de voorzieningen mogen immers geen eiland worden. Verder zullen wij onze expertise inbrengen inzake opleiding en evaluatie van de geboden dienstverlening.”
"Dit sluit heel goed aan bij de wijze waarop wij in Vlaanderen betekenis geven aan vermaatschappelijking van zorg”, zegt Paul Van Tendeloo, algemeen directeur ouderenzorg van Emmaüs. "Wij stappen mee in dit project omdat we ervan overtuigd zijn dat we goede praktijkvoorbeelden en expertise met elkaar kunnen delen en zo veel van elkaar kunnen leren op het vlak van goed afgestemde dementiezorg. In Ten Kerselaere zullen we vijf zogenaamde gastenwoningen oprichten met daaraan gekoppeld een toeristisch aanbod. Een unicum voor Europa, overigens.”

In de Zorggroep H. Hart in Kortrijk, waar eveneens vijf van deze gastenwoningen worden voorzien, erkent men de nood.
Algemeen Directeur Wino Baeckelandt: "De noden van mensen met dementie zijn zeer individueel en wijzigen ook naarmate de aandoening vordert. Met CASCADE erkennen we dat er na de diagnose een lang traject start. Hoewel we in Vlaanderen reeds ver staan in goede zorg en ondersteuning, dienen wij als aanbieders open te staan voor nieuwe inzichten, op maat van de cliënt en diens omgeving. Tenslotte sluit de visie van CASCADE ook mooi aan bij de initiatiefnemers in Vlaanderen rond kleinschalig genormaliseerd wonen. CASCADE zal ons ook leren of dit financieel haalbaar is.”

Resultaten

Het project zal een innoverend, geïntegreerd zorgmodel realiseren, dicht bij de leefwereld van de persoon met dementie en met aandacht voor respijtzorg, revalidatie en residentiële zorg. In Vlaanderen worden in twee voorzieningen telkens vijf plaatsen voorzien om dit nieuwe zorgmodel uit te testen en te verfijnen met een link naar het toeristisch aanbod. Het grensoverschrijdend lerend netwerk zal aandacht hebben voor diverse vormen van consultaties via virtuele weg en legt de nadruk op innovatie en research. Verder wordt een meertalig leerpakket ontwikkeld en aangeboden voor personen die met mensen met dementie in contact komen.

Tenslotte wordt ook de kostenefficiëntie van dit nieuwe aanbod en de nieuwe werkwijze nagegaan en beschreven in een internationaal peer reviewed artikel. Het is de bedoeling dat dit project nieuwe energie, kennis en goede praktijkvoorbeelden creëert richting goede dementiezorg waardoor een verdere uitrol in andere EU-landen mogelijk wordt. "Wij zijn erg verheugd met de observatoren binnen CASCADE. Het maakt de kans op slagen des te groter en het zal nieuwe inzichten genereren voor het gezondheidsbeleid in Vlaanderen en daarbuiten”, besluit Jurn Verschraegen.

De bijdrage van de Vlaamse partners wordt voorgesteld aan de pers op woensdag 21 juni, om 11.30 uur in het gebouw van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het adres: Ellipsgebouw, Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel, 21ste verdieping zaal 21.01.

De partners

 • Emmaüs Ouderenzorg (BE)
 • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (BE)
 • Zorggroep H-Hart, Kortrijk (BE)
 • The Health and Europe Centre (UK)
 • East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust (UK)
 • Medway Community Healthcare CIC (UK)
 • Canterbury Christ Church University (UK)
 • ZorgSaam (NL)
 • HZ Universiteit toegepaste wetenschappen (NL)
 • Université de Lille 3 (FR)
Observatoren
 • Kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Zorgnet Icuro
 • Toerisme Vlaanderen
 • La Vie Active (FR)
Contacten pers:
 • Jurn Verschraegen (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen): 0478 38 76 84
 • Sabine Van Houdt (Emmaüs Ouderenzorg): 0471 80 68 66

Zorggroep H. Hart Kortrijk. Budastraat 30 - 8500 Kortrijk - Tel. 056/321.000 - Fax. 056/321.200